Skolegade 6, 9900 Frederikshavn  (+45) 26 48 27 51

Overbygning

FilmMaskinen har af KulturKANten modtaget støtte til at lave en overbygning der sættes i værk i  perioden 2018-2020. For at kunne gå på overbygningen skal man have deltaget minimum et år på grundforløbet og udvist engagement og talent.

Forløbet på overbygningen er i øjeblikket under udvikling, men der lægges op til en større grad af ansvar for egen læring og selvstændighed hos eleverne. Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i  de to nedenstående indsatsområder.

Story Club:

Story Club er et fælles forum, hvor elevernes kreative og analytiske kompetencer opkvalificeres gennem øvelser, analyse og besøg af filmskabere og inspirerende personligheder. Dette foregår blandt andet ved, at talenterne mødes for at modtage undervisning og diskutere hvordan man kan styrke de historier der er rygsøjlen i enhver god film. Emner som struktur, suspence, troværdighed, karakterudvikling, undertekst og andre fortælleredskaber kan tages op i forhold til manuskriptudvikling, men det vil også være muligt at arbejde med eksempelvis dækningen af en scene, arrangement af skuespillere, æstetik og visuel kommunikation, samt instruktion af skuespillere. Intentionen med Story Club er, at eleverne får mulighed for at komme i dybden med forskellige emner, hvilket gerne skal afspejle sig i en øget kvalitet i produktionerne.

Talentets vej:

Med talentets vej søges der at skræddersy en handleplan for den enkelte, der kan hjælpe vedkommende videre imod sit mål, som filmskaber. Dette kan komme til udtryk på mange måder. Planen tilrettelægges som et udviklingsforløb, der søger en realistisk tilnærmelse af, hvad der skal til for at talentet kan nå sit mål. Som en del af planen forventes det, at talentet opsøger professionelle filmskabere for at erhverve sig viden eller indgår i et mentorforløb. Dette kan eksempelvis ske via konsulenthjælp på bestemte områder som f.eks. manuskriptskrivning, instruktion af skuespillere, fotografering, lys, lyd, klipning eller producerarbejdet.

Det forventes at overbygningen munder ud i, at eleverne på overbygningen selv kan stå for planlægningen af deres filmproduktioner og lave film med øget kvalitet indholdsmæssigt såvel som teknisk.