Skolegade 6, 9900 Frederikshavn  (+45) 26 48 27 51

Videregående spor

Det videregående spor

FilmMaskinen har af KulturKANten modtaget støtte til at lave et videregående spor i perioden 2018-2020.

Vi arbejder på at fortsætte muligheden for at deltage på Det videregående spor i 2021 og frem. Her vil fokus blive lagt på den personlige kunstneriske og kreative udvikling hos eleven. Det videregående spor skal i den henseende ses som et supplement til Grundforløbet, mere end et selvstændigt forløb.

For at gå på det videregående spor skal man have deltaget minimum et år på grundforløbet og udvist åbenhed, læringslyst, engagement og initiativ. Som elev på det videregående spor indgår man samtidigt på grundforløbet, medmindre andet er aftalt.

Ansøgningen til Det videregående spor vil blive vurderet af den ansvarlige på FilmMaskinen. Hvis man bliver optaget, forventes det at man deltager i alle det videregående spors aktiviteter og møder velforberedt op til tiden. Hvis man ikke lever op til dette, vil man blive smidt ud af det videregående spor.

Forløbet på det videregående spor lægger op til en større grad af disciplin, refleksivitet, ansvar for egen læring og selvstændighed hos eleven.

Der er ansøgningsfrist til det videregående spor 2021, d. 26 november 2020 kl. 12.00, hvor man skal aflevere en motiveret ansøgning på ca. 1 A4 side. Man skal altså redegøre for hvorfor man mener man er klar til Det videregående spor, og hvorfor man mener at man bør blive udvalgt.

Vi ser på følgende aspekter i behandlingen af ansøgninger:

Det forventes at eleverne på Det videregående spor får opøvet en skærpet sans for filmen som medie, og derigennem får styrket sit kunstneriske og kreative virke.