Skolegade 6, 9900 Frederikshavn  (+45) 26 48 27 51

Videregående spor

Det videregående spor

FilmMaskinen har af KulturKANten modtaget støtte til at lave et videregående spor i perioden 2018-2020. For at gå på det videregående spor skal man være mellem 19-25 år, have deltaget minimum et år på grundforløbet og udvist engagement, initiativ og talent indenfor det område som man gerne vil specialisere sig i. Det forventes at man som elev på det videregående forløb, selv står for at lave filmproduktioner ved siden af forløbet. Derfor er forløbet i sig selv kun teoretisk funderet. Som elev på det videregående forløb indgår man samtidigt på grundforløbet, men som udgangspunkt i en anden funktion, end den man gerne vil specialisere sig i, eller som mentor for en grundforløbsproduktion.

Der er plads til maksimum 7 personer på det videregående spor, men der vil ikke nødvendigvis blive optaget så mange. Ansøgningen vil blive vurderet af den ansvarlige i FilmMaskinen i samarbejde med de elever, der allerede går på det videregående spor. Hvis man bliver optaget, forventes det at den deltagende, deltager i alle det videregående spors aktiviteter og møder velforberedt op til tiden. Hvis man ikke lever op til dette, vil man blive smidt ud af det videregående spor.

Forløbet på det videregående spor lægger op til en større grad af disciplin, ansvar for egen læring og selvstændighed hos eleverne. Eleven deltager mere løst på grundforløbet med skal samtidigt deltage i en række ekstra aktiviteter, læse et teoretisk pensum og løse hjemmeopgaver.

Der er ansøgningsfrist til det videregående spor 2020, d. 26 november 2019 kl. 12.00, hvor man skal aflevere en motiveret ansøgning på ca. 1 A4 side. Man skal altså redegøre for hvorfor man mener man er klar til overbygningen, og hvorfor man mener at man bør blive udvalgt.

Vi ser på følgende aspekter i behandlingen af ansøgninger:

Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i fire overordnede elementer.

Story Club:

Story Club er et forum, hvor elevernes analytiske kompetencer opkvalificeres gennem teori, øvelser, analyse samt besøg af inspirerende personligheder. Forløbet er inddelt i fire kvartaler hen over året. Hvert kvartal lægger op til selvstudier med udgangspunkt i et teoretisk kompendium, og afsluttes med et møde hvor øvelser og teori gennemgås sammen.

I Story Club vil vi komme ind på emner som struktur, tone, genre, suspence, troværdighed, karakterudvikling, scenetyper, magtforhold og undertekst. Fortællingens struktur vil blive sat ind i en historisk kontekst fra Aristoteles poetik over treaktsmodellen til 8 sekvensmodellen. I den kontekst vil der blive arbejdet med strukturens brugbarhed, eller mangel herpå, i forhold til filmens følelsesmæssige gennemslagskraft. En del af Story Club vil også omhandle arbejdet med eksempelvis dækningen af en scene, arrangement af skuespillet, æstetik og visuel kommunikation.

Intentionen med Story Club er, at eleverne får mulighed for at komme i dybden med forståelsen af en række analytiske værktøjer, hvilket gerne skal afspejle sig i en øget kvalitet i produktionerne.

Seminar/studietur:

Overskriften for seminaret er skabervirke. Eleverne samles fire dage i slutningen af juni i et sommerhus, hvor de arbejder intensivt med kreativitetsfremmende metoder med udgangspunkt i flere af de emner som bliver berørt undervejs i Story Club’s. Som en del af seminaret deltager en professionel filminstruktør eller manuskriptforfatter på to af dagene.

Skuespils workshops i samarbejde med TGK:

I efteråret afvikles der i samarbejde med Aalborg Talentakademi to workshops om skuespil og casting med professionelle fra branchen. Intentionen er gennem improvisationsøvelser og feedback sessioner, at stille skarpt på skuespiller-instruktør relationen, og styrke både eleverne på FilmMaskinen, såvel som eleverne på TGK’s fornemmelse for troværdig autentisk skuespil.

Det forventes at de to workshops vil tage afsæt i de skuespilstraditioner, der har vundet frem med Stanislavski og det amerikanske Group Theater som fx Sanford Meisner og Lee Strasberg.

Talentets vej:

Med talentets vej søges der at skræddersy en handleplan for den enkelte, der kan hjælpe vedkommende videre imod sit mål, som filmskaber. Planen tilrettelægges som et udviklingsforløb, der søger en realistisk tilnærmelse af, hvad der skal til for at talentet kan nå sit mål. Som en del af planen forventes det, at talentet opsøger professionelle filmskabere for at erhverve sig viden eller indgår i et mentorforløb. Dette kan eksempelvis ske via konsulenthjælp på bestemte områder som fx manuskriptskrivning, instruktion af skuespillere, fotografering, lys, lyd, klipning eller producer-arbejdet.

Det forventes at det videregående spor munder ud i, at eleverne på det videregående spor selv kan stå for planlægningen af deres filmproduktioner og lave film med øget kvalitet indholdsmæssigt såvel som teknisk.