Skolegade 6, 9900 Frederikshavn  (+45) 26 48 27 51

Uddannelse

Der findes forskellige former for film og medie uddannelser i Danmark, de strækker sig fra filmuddannelser, hvor man bliver uddannet, fx som instruktør eller manuskriptforfatter, til universitetsuddannelser omkring mediet i forhold til mennesket og samfundet.

Filmuddannelser

Filmuddannelserne i Danmark er meget forskelligt bygget op, nogle varer fra få ugers kursus til flere års forløb, men fælles for dem er, at de har fokus på filmproduktion og det er her muligt at uddanne dig til den del af filmproduktionen du ønsker at beskæftige dig med, om det er manuskriptforfatter, producer eller instruktør.

Super16

Super16 er en filmuddannelse beliggende i Nordisk Films studier i Valby. Foreningen bliver drevet af medlemmerne i foreningen som er tilkoblet der i tre år. Hvert andet år skal medlemmerne optage 6 nye instruktører, 6 producere og 4 nye manuskriptforfattere til at forsætte skolen. I Super 16 sørger medlemmerne selv for at tilrettelægge undervisning dette gøres for at holde Super16 udenfor topstyring og for at skabe et modigt og selvstændigt kreativt miljø. Det er ikke muligt at modtage SU på uddannelsen.
Super16

Super 8

Super8 er bygget op efter de samme principper som Super16, forskellen er at Super8 ligger i Århus. De styrer selv foreningen i fælleskab og tilretter deres egen undervisning, som fx består af workshop omkring manus, besøg af mennesker fra filmmiljøet, penneprøver og lydfilm mm.
Super8

18frames

18Frames er en treårig uafhængig filmfaglig uddannelse baseret på Fyn. Hver årgang består af 7 faglinjer med hver 3 medlemmer pr. årgang, som optages hvert andet år. Faglinjerne er instruktør, manuskript, producer, fotograf, klipper, tonemester og production designer. Skolen drives som en forening, hvorfor der ved siden af undervisningen og de kunstneriske projekter er forbundet en del foreningsarbejde. Eleverne planlægger selv deres undervisningsforløb med hjælp fra professionelle mentorer fra filmbranchen. 18Frames er en deltidsuddannelse og er ikke SU-berettiget. Medlemmerne har derfor plads til arbejde eller studier ved siden af. Alle medlemmer betaler et årligt kontingent på 5000kr.
18frames

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole ligger i København og huser fire uddannelser, filmuddannelsen (4 år), TV-Uddannelsen(4 år), Manuskriptuddannelsen(2 år), Animationsuddannelsen(4 ½ år). Filmskolen er en kunstskole og på skolen lægges der vægt på at eleverne lærer håndværet. Filmskolen uddanner direkte til den professionelle film- og tv-branche.
Den Danske Filmskole

Kort og Dokumentar Filmskolen

Skolen huser både en række af forskellige kurser på 3-5 dage indenfor film, tv og webproduktion. Men de har også længere uddannelser som manuskriptforfatter, dokumentar instruktør og film- og TV-klipper som er mellem tre og fire måneder lange. Uddannelsen ligger i Lyngby, København.
Kort og Dokumentar Filmskolen

Potemkin Film

På Potemkin Film bliver der undervist i hvordan man skriver filmmanuskripter, producerer, instruerer, filmer og kipper film og dertilhørende filmteori, musik og historie.
Potemkin er delt op i to hold et grundhold og Masterclass begge hold strækker sig over 20 uger og foregår i Aarhus.

Grundhold
På dette hold stilles der krav til at man er nysgerrig og motiveret til at blive god til at lave film. På forløbet er fokus, en grundig teori gennemgang, som bagefter bliver benyttet i projekter. Forløbet indeholder foredrag med gæsteundervisere fra filmmiljøet, studietur til København eller Cannes osv. Forløbet afsluttes med et afgangsprojekt.

Masterclass
Masterclass er en overbygning til elever der er øvet i at producere film, hvor ønsket enten er at søge ind på fx Den Danske Filmskole eller for at få en tættere tilknytning til filmmiljøet. Forløbet vil indeholde workhop med skolens lærer og eksterne filmfolk. Igennem forløbet vil holdet i fællesskab lave tre filmproduktioner.
Potemkin Film

The European Film College

Den Europæiske Filmhøjskole er en international højskole. Der er mulighed for at blive undervist i alle de roller der er tilkoblet en filmoptagelse. Forløbet strækker sig over 34 uger og bliver afsluttet med en større filmproduktion. Uddannelsen foregår i Ebeltoft.
The European Film College

Københavns Film og Foto Skole

Københavns film og foto skole har flere kurser, fra filmbasis (20 uger) til film overbygning (ca. 20 uger) og starylab-freestyle som er et manus kursus (6uger). Undervisningen er en blanding af alm. Undervisning, workshops, masterclasses, øvelser og større produktioner.
Københavns Film og Foto Skole

Filmhøjskolen Møn

Filmhøjskolen Møn arbejder med at udfolde elevernes potentiale i forhold til fortællinger, engagement og kunnen. Eleverne gennemgår alle elementer af filmproduktion. Igennem de konkrete filmproduktioner er der mulighed for at vælge en faglig retning: Produktion, Manus,
Instruktion, redigering, kamera, lyd.

Filmhøjskolen Møn

Universitetsuddannelser

De universitetsuddannelser der bevæger sig inden for emnet, er medieuddannelserne, som er en linje alle universitetsuddannelserne i Danmark udbyder.

Medievidenskab – Syddansk Universitet

Medievidenskab på Syddansk Universitet ligger fokus på historier på tv, internet og film, hvordan de bliver lavet og analytisk hvordan det påvirker samfundet på forskellige måder. Ligeledes lærer man hvordan lyd, billeder og tekst kan kombineres ved brug af forskellige medier.
Medievidenskab – Syddansk Universitet

Medievidenskab – Aarhus Universitet

På Medievidenskab på Aarhus Universitet vil man beskæftige sig med medietekster, som internetsider, film, avisartikler, radio- og tv-programmer og måden det er udformet på. Der vil ligeledes blive set nærmere på de måder medierne og medieteksterne bruges af modtagere og brugere og dennes tilknytning til samfundet.
Medievidenskab – Aarhus Universitet

Film og medievidenskab – Københavns Universitet

På Film- og Medievidenskab arbejdes der med medier og dets samspil med samfundet, faget er en blanding mellem humaniora og samfundsvidenskab som bygger på et teoretisk, analytisk og historisk fundament.
Film og medievidenskab – Københavns Universitet

Humanistisk Informatik – Interaktiv Digitale Medier – Aalborg Universitet

På humanistisk Informatik – Interaktive Digitale Medier, arbejder man indenfor kommunikation- og medieområdet. På studiet opnår man bl.a. indsigt indenfor menneskets sproglige og kommunikative adfærd, medier og menneskers brug af dem og analyse og forståelse af perspektiver og synvinker for at kunne foretage videnskabelige undersøgelser.
Humanistisk Informatik – Aalborg Universitet

Filmværksteder

Der ligger flere filmværksteder rundt omkring i Danmark, alle støtte af Det Danske Filminstitut.

Aarhus Filmværksted

Filmværkstedet støtter nye filmtalenter med rådgivning, filmudstyr, produktions- og postproduktionsfaciliteter samt økonomisk støtte. De støtter op til 40 ikke-kommercielle korte fiktionsfilm årligt. Aarhus Filmværksted huser filmuddannelserne Super8, Potemkin Filmskole og Station Next.
Århus Filmværksted

Odense Filmværksted

Odense Filmværksted arbejder med talentudvikling af unge i region Syddanmark. Der er ingen krav til at man tidligere har lavet film. Der findes flere forskellige puljer man kan søge, som dokumentarfilm, workshops, produktionsstøtte, Pitck puljen osv.
Odense Filmværksted

Københavns Filmværksted

Københavns Filværksted støtter filmtalenter med adgang til udstyr og støtter økonomisk op til 20.000 kr.
Københavns Filmværksted

Professionsbachelor uddannelser

Multiplatform Storytelling and Production

Er en professionsbachelor på 3½ år med et halvt års praktik og ligger i Aarhus . Uddannelsen ser på samspillet mellem forskellige former for filmiske fortæller og digitale platforme. På uddannelsen vil man blive øvet indenfor fagene fortællerteknik og æstetiske virkemidler samt færdigheder i at udvikle, designe og producere film i forskellige genrer på tværs af formater og platforme, heraf bl.a. kortfilm, reklamefilm, musikvideoer, webfilm, viral film mv.
Multiplatform Storytelling and Production

Erhvervsuddannelser

Film- og tv-produktionstekniker – Media Collage Denmark

Film- og tv produktionsuddannelsen (4½ år) er en erhvervsuddannelse som grundforløbet Medieproduktion, film og tv linjen (20 uger) giver adgang til. Man bliver uddannet bredt inden for film og tv, som kameraarbejde, lys, lyd, redigering og tilrettelæggelse. Ligeledes er der også fag som dramaturgi og journalistik. Mulige praktikpladser kan være DR, TV2, regionale tv-stationer osv. Adgangskravet er at man har en praktikplads, hvis man ikke har det kan man søge en kvoteplads. Uddannelsen ligger i Viborg.
Film- og tv-produktionstekniker