Skolegade 6, 9900 Frederikshavn   Tlf: (+45) 26 48 27 51

Aspirantsporet

Aspirantsporet sigter mod at skabe et netværk mellem alle de Nordjyske aktører, der arbejder med unge, film og medier. Formålet med netværket er at udbrede kendskabet til filmproduktion og at understøtte potentielle talenter i hele regionen.

Dette gøres via tværgående samarbejder i netværket, der udmønter sig i konkrete aktiviteter, hvor unge får mulighed for at arbejde med filmens mange facetter. Konkret kan samarbejderne indeholde workshops, foredrag eller længerevarende forløb hos partnerne i netværket. Målet er at vække de unges interesse og nysgerrighed over for film, samt opbygge en viden om hvad filmproduktion kan tilbyde. Ved at arbejde med filmanalyse og -produktion skærpes de unges evne til at genkende, forstå og formidle deres egne fortællinger igennem filmmediet. 

FilmMaskinens aspirantspor kan komme ud til alle, der arbejder med unge, film og medier.

Besøg eller forløb kan tilpasses, så det passer til elevernes behov, ønsker og faglige niveau.

Hvis du har lyst til at få besøg af FilmMaskinen, så tøv ikke med at kontakte Marie Weiergang, på mail mrmi@frederikshavn.dk, eller telefon 5171 1775