Skolegade 6, 9900 Frederikshavn  (+45) 26 48 27 51

Netværk- og aspirantsporet

I 2018 modtog FilmMaskinen støtte fra Kulturpuljen i Region Nordjylland til et nyt projekt med formålet at styrke og udvikle filmmiljøet i Nordjylland. Netværk- og aspirantsporet er et initiativ, som løber frem til udgangen af 2019 og sigter mod at skabe et netværk mellem FilmMaskinen, nordjyske ungdomsuddannelser og andre aktører inden for film og tv-produktion i Region Nordjylland.

Netværk- og aspirantsporet består af to overordnede elementer: På den ene side søger vi helt bredt at vække unges interesse og nysgerrighed for filmproduktion og fostre potentielle talenter fra hele regionen. Den anden side omhandler etablering og udvikling af et netværk med FilmMaskinen i spidsen, som skal resultere i et forankret nordjysk filmmiljø, der arbejder målrettet med film og tv-produktion i alle afskygninger.

Helt konkret agter vi på FilmMaskinen at afvikle projektet via en vifte af workshops og seminarer på ungdomsuddannelserne og for aktørerne i Nordjylland, ud over generel markedsføring af FilmMaskinen som filmproduktionsapparat og fanebærer i det voksende nordjyske filmmiljø.