Skolegade 6, 9900 Frederikshavn  (+45) 26 48 27 51

Den Nordjyske Filmskole

Er du mellem 17 og 25 år? Brænder du for at lave film, og har du lyst til at lave film sammen med andre unge? Kunne du tænke dig at møde folk fra det professionelle filmmiljø? Drømmer du om en uddannelse og karriere, der har med film og historiefortælling at gøre? Har du en erfaringsmæssig bagrund indenfor filmproduktionens hovedområder? – Det kan eksempelvis være erfaring fra fritidsinteresser i kamera og regeringsprogrammer, mediefag, projekt afvikling, skuespil, musik eller historiefotælling.

FilmMaskinen er en weekend baseret filmskole for alle unge i region Nordjylland i alderen 17-25 år. Holdet starter op i januar hvert år.

Det koster 2000,- kroner om året. For det beløb får du undervisning, adgang til udstyr, redigeringsfaciliteter og konsulenthjælp.

 

Om forløbet

FilmMaskinen søger som skole at udvikle eleven personligt i forhold til det kunstneriske arbejde med film. Her stilles der skarpt på elevens sans for filmen, arbejdsmetode, kreative og analytiske evner samt indsigt i filmisk fortælleform.

FilmMaskinen tilbyder et produktions- og læringsmiljø, hvor eleverne skal prøve kræfter med en stor og sammenhængende produktion. De skal arbejde i grupper – og indtage forskellige roller på tværs af hinandens produktioner. Samarbejde, fælles vision og forberedelse fylder en stor del af arbejdet. Filmene laves på en professionel films præmisser.

Respekt og forståelse for hinanden og filmfagets håndværk er fundamentet.

FilmMaskinens undervisning har som mål at eleverne,

Intro:

Forløbet begynder med introduktionsworkshops, der skal forberede eleverne på de udfordringer, som de står over for, samt give dem en kort indføring i filmteori, sans for filmisk fortælling og praktisk filmproduktion.

Preproduktion:

De næste måneder vil gå med manuskriptudvikling og planlægning af optagelser. Vi tager løbende fat i relevante emner for preproduktionen og manuskriptudviklingen. Det sker gennem en række workshops og jævnlig kontakt med produktionsholdene.

Produktion:

Hen over sommeren vil de forskellige grupper være på settet med deres produktioner.

Postproduktion:

Herefter vil eleverne arbejde med at klippe deres optagelser. Her vil yderligere være workshops der omhandler klipning, colorgrading, mixning af lyd og foleyarbejdet.

Erfaringsrapport:

Undervejs i forløbet bliver eleverne bedt om at skrive intentioner, observationer og refleksioner ned, som bliver fulgt op på i slutningen af forløbet, hvor eleverne skal aflevere en samlet refleksion over deres forløb, hvad de har lært og hvilke udfordringer de har stået overfor.

Professionelt miljø og netværk

I FilmMaskinen bliver du tilkoblet det professionelle filmmiljø. Vi henter professionelle filmfolk ind i undervisningen og vi opfordrer til, at eleven selv arbejder med netværk og kontakter. Eleven kommer gennem karrierevejledning, der viser vej videre i uddannelsessystemet. På den måde er FilmMaskinen placeret som første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej. Eleverne vil også komme til at samarbejde med skuespillere og statister fra hele landet, som allerede har stor erfaring med filmproduktion. De vil møde andre unge, som de vil kunne sparre- og samarbejde med og komme i kontakt med forskellige aktører fra det lokale og regionale filmmiljø.

 

Opnåede kompetencer

 

FilmMaskinen tilbyder eleverne et forløb, hvor de bliver taget alvorligt og hvor der bliver stillet krav.

Vi indgår en kontrakt med hinanden:

* Deltag * Overhold deadlines * Brug dine evner * Vær nysgerrig * Reflekter

 

Vi har en vision om, at FilmMaskinen er et sted, hvor ambitionerne er høje, interessen for læring er stor, hvor man gør hinanden gode, kigger ind ad i sig selv, og lærer at omsætte det til kunstneriske produkter i mødet med praksis.

Samtidigt har vi en ambition om at være med til at skabe et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og produktionsmiljøer i hele regionen.

 

Krav til dig

For at blive optaget på FilmMaskinens skal du være mellem 17 og 25 og have et brændende ønske om at lave film. Vi inviterer til en samtale med hver elev, der søger om optagelse. Her lægger vi vægt på elevens passion for at lave film og ønske om at fuldføre forløbet i FilmMaskinen.

Deltagelse over flere år

Flere elever vælger at deltage på FilmMaskinen over flere år. Det skaber et godt fundament for elev-til-elev læring, og et godt fundament for at man kan prøve forskellige roller af, og dygtiggøre sig – blandt andet gennem deltagelse på det videregående spor. Der er dog fastsat en ramme for at man maksimum kan gå tre år på FilmMaskinens grundforløb og sammenlagt fire år, gennem deltagelse på det videregående forløb.