Skolegade 6, 9900 Frederikshavn   Tlf: (+45) 26 48 27 51

Den Nordjyske Filmskole

Er du mellem 17 og 25 år? Brænder du for at lave film, og har du lyst til at lave film sammen med andre unge? Kunne du tænke dig at møde folk fra det professionelle filmmiljø? Drømmer du om en uddannelse og karriere, der har med film og historiefortælling at gøre? Har du en erfaringsmæssig baggrund inden for filmproduktionens hovedområder? – Det kan eksempelvis være erfaring fra fritidsinteresser i kamera og regeringsprogrammer, mediefag, projektafvikling, skuespil, musik eller historiefortælling.

FilmMaskinen er en weekendbaseret filmskole for alle unge i Region Nordjylland i alderen 17-25 år. Holdet starter op i januar hvert år.

Det koster 2000,- kroner om året. For det beløb får du professionel undervisning, adgang til udstyr, redigeringsfaciliteter og konsulenthjælp.

Man kan deltage på FilmMaskinen i op til 3 år, men du kan sagtens nøjes med at deltage et enkelt år og stadig få en masse ud af det. Hvert år byder på nye udfordringer og aktiviteter for at udvikle dine kompetencer som kunstner, filmskaber og fortæller.

Vores ambitioner er høje på elevernes vegne. Veluddannede filmarbejdere og filmkunstneres samarbejde er fundamentet for at skabe en professionel filmproduktion.

 

Det tilbyder vi

FilmMaskinen søger som skole, at udvikle eleven personligt i forhold til det kunstneriske arbejde med film. Her stilles der skarpt på elevens sans for filmen, arbejdsmetode, kreative og analytiske evner samt indsigt i filmisk fortælleform.

FilmMaskinen tilbyder et produktions- og læringsmiljø, hvor eleverne på de to første år skal gennemgå en række penneprøver og prøve kræfter med en større sammenhængende produktion. De skal arbejde i grupper – og indtage forskellige roller på tværs af hinandens produktioner. Samarbejde, fælles vision og forberedelse fylder en stor del af arbejdet. Filmene laves på en professionel films præmisser.

Vi arbejder med klare undervisningsmål, der danner grundlag for de forskellige øvelser, som eleven gennemgår i forløbet. På FilmMaskinen skal man grundlæggende lære at formidle noget mellemmenneskeligt gennem en dramaturgisk form.

Man kan træne mange forskellige faglige kompetencer, som kan bruges bredt efterfølgende, ved at gå på FilmMaskinen. Det gælder fx forestillingsevner, kreativitet, kommunikation, fortællerevner, samarbejdsevner, disciplin og projektledelse.

Opnåede kompetencer

Der er frie muligheder for at udtrykke sig som filmkunstner, men vi forventer på FilmMaskinen, at dine stærke og vilde idéer formgives med dramaturgiske og kommunikative virkemidler, som kan sikre at den grundlæggende idé kan formidles til dit publikum.

Vi skaber mulighederne for, at du kan øve, udforske og bearbejde, så du kan lære at beherske dit filmsprog og udvikle dig personligt. Vi giver de overordnede redskaber til din udvikling som filmskaber, men der er ikke tid til at komme i dybden med det hele. Derfor er det vigtigt at du kan tage redskaberne med hjem og gøre dem til en del af din dagligdag. Filmbranchen er en benhård branche, så det hviler i den grad på dit eget talent, din udholdenhed og vilje til at lære, om filmvejen kan blive en levevej.

Professionelt netværk

I FilmMaskinen bliver du koblet til det professionelle filmmiljø. Vi henter professionelle filmfolk ind i undervisningen og vi opfordrer til, at eleven selv arbejder med netværk og kontakter. Du kommer gennem karrierevejledning, der viser vej videre i uddannelsessystemet. På den måde er FilmMaskinen placeret som første uddannelsesmæssige skridt på din vej. Du vil også komme til at samarbejde med skuespillere og statister fra hele landet, som allerede har stor erfaring med filmproduktion. Du vil møde andre unge, som du vil kunne sparre- og samarbejde med og komme i kontakt med forskellige aktører fra det lokale og regionale filmmiljø.

 

Det forventer vi af dig

Vi henvender os til ambitiøse unge filminteresserede, der har brug for et sted, hvor de kan vokse som kreative og kunstneriske individer. Du behøver ikke nødvendigvis at have nogen specielle forkundskaber for at komme ind, hvis bare du har interesse.

For at blive optaget på FilmMaskinens skal du have et brændende ønske om at lave film, et ønske om at lære mere om de kreative og kunstneriske processer der ligger bag filmens tilblivelse, og et ønske om personlig udvikling og feedback på det du laver.

Vi inviterer hver ansøger til en kvalificerende samtale, hvor vi sammen ser på, om FilmMaskinen er det rigtige for dig.

Vejledende bør du kunne sige ja, til én eller flere af nedenstående sætninger:

Vi forventer at du deltager aktivt i undervisningen og møder op til de forskellige workshops.

 

Vores grundlag

FilmMaskinen er et sted, hvor ambitionerne er høje, interessen for læring er stor, og at man lærer at omsætte vilde idéer til kunstneriske produkter i praksis. Respekt, god kommunikation og forståelse for hinanden er fundamentet.

På FilmMaskinen tror vi på, at talent ikke er noget man har, men noget man skaber gennem hårdt arbejde og feedbackprocesser. At arbejde med film og fortælling handler om at kunne udforske, forføre et publikum, bruge forestillingsevnen og sanserne. Analysen kommer i 2. række. Derfor arbejder vi med konditionerede øvelser og penneprøver, og hen ad vejen kommer dramaturgien og fortolkningsapparatet med i spil.

Vi tror på at de stærkeste idéer til film ofte kommer af personligt stof – noget dybtfølt og ægte som man brænder for at fortælle. Men når idéen er undfanget, skal den researches, udforskes og bearbejdes, for at kunne blomstre til en helstøbt og velformidlet historie. Det er her magien sker. Det er her at filmens idé løftes op til noget større, poetisk – eller metaforisk kunstnerisk.

Vi ser arbejdet med at skabe film, som et håndværk man skal lære, og et kommunikationsarbejde som man kan lykkes med i forhold til publikum, hvis de får en berigende oplevelse, der vækker følelser og/eller skaber indsigt. For at filmens kommunikation kan virke efter hensigten, bliver teori og analytiske værktøjer væsentlige. Her er samarbejdet og en klar fælles vision også et fundament for et vellykket produkt.

Den overordnede proces med at lave film handler altså både om at finde ud af, hvordan man kommer til udtryk som kunstner, såvel som hvordan det udtryk der skabes, påvirker andre.

 

Forløbsbeskrivelse

Du kan deltage på FilmMaskinen i op til 3 år. Jo længere du er på forløbet, jo større krav vil der blive stillet til dig.

1. år: Praktisk filmproduktion, dramaturgi & filmisk formidling

Eleven skal lære de grundlæggende dramaturgiske redskaber, filmskabelsesprocesser, formidling og samarbejdsformer at kende.

Aktiviteter på første år er:

2. år: Kunstnerisk virke & indlevelse

Der er særligt fokus på at dyrke elevens nysgerrighed, indlevelse,  forståelse for det kunstneriske formsprog, kreative og analytiske kompetencer og den personlige stemme. Samtidig søges der at styrke elevens detaljeopmærksomhed.

Aktiviteter på andet år er (Sammen med 1. års elever):

Herudover (sammen med 3. års elever):

3. år: Entreprenørskab & kunstnerisk risikovillighed

Eleven skal udforske sin stemme og fortællerlyst, indgå i eksperimenter og udvise kunstnerisk risikovillighed.

Aktiviteter på tredje år er (sammen med 2. års elever):

Herudover: