Skolegade 6, 9900 Frederikshavn  (+45) 26 48 27 51

Læringsplatform og community for filmtalenter i Nordjylland

Er du mellem 17 og 25 år – og har du lyst til at lave film sammen med andre unge? Har du lyst til at møde folk fra det professionelle filmmiljø? Drømmer du om en uddannelse og karriere, der har noget med film og historiefortælling at gøre? Har du en erfaringsmæssig bagrund indenfor filmproduktionens hovedområder? – Det kan eksempelvis være erfaring med kamera og regeringsprogrammer, instruktion eller manuskript.

FilmMaskinen er et tilbud til alle unge i hele region Nordjylland i alderen 17-25 år. Holdet starter op i januar hvert år.

Det koster 2000,- kroner om året. For det beløb får du undervisning, adgang til udstyr, redigeringsfaciliteter, coaching og konsulenthjælp.

Belønningen er en film, som andre end jer selv gider se – fordi I har en historie, som I vil fortælle og fordi I har arbejdet længe og fokuseret og virkeligt har villet det.

Om forløbet

FilmMaskinen tilbyder et produktions- og læringsmiljø, hvor eleverne skal prøve kræfter med en stor og sammenhængende produktion. De skal arbejde i teams – og kommer til at indtage forskellige roller på tværs af hinandens produktioner. Holdet er der for hinanden og for de film, som de skal producere. Her laver vi filmene på en professionel films præmisser.

Respekt og forståelse for hinandens produktioner og filmfagets håndværk er fundamentet.

FilmMaskinens undervisning har som mål at eleverne,

Intro:

Forløbet begynder med introduktionsworkshops, der skal forberede eleverne på de udfordringer, som de står over for, samt give dem en kort indføring i filmteori og filmproduktion.

Preproduktion:

De næste måneder vil gå med manuskriptudvikling og planlægning af optagelser. Vi tager løbende fat i relevante emner for preproduktionen og manuskriptudviklingen. Det sker gennem en række workshops og jævnlig kontakt med produktionsholdene.

Produktion:

Hen over sommeren vil de forskellige grupper være på settet med deres produktioner.

Postproduktion:

Herefter vil eleverne arbejde med at klippe deres optagelser. Her vil yderligere være workshops der omhandler klipning, colorgrading, mixning af lyd og foleyarbejdet.

Erfaringsrapport:

Eleverne skal levere en kort refleksion over deres forløb, hvad de har lært og hvilke udfordringer de har stået overfor.

 

Professionelt miljø og netværk

I FilmMaskinen bliver du tilkoblet det professionelle filmmiljø. Vi henter professionelle filmfolk ind i undervisningen og vi opfordrer til, at eleven selv arbejder med netværk og kontakter. Eleven kommer gennem karrierevejledning, der viser vej videre i uddannelsessystemet. På den måde er FilmMaskinen placeret som første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej. De vil også komme til at samarbejde med skuespillere og statister fra hele landet, som allerede har stor erfaring med filmproduktion. Eleverne vil møde andre unge, som de vil kunne sparre- og samarbejde med. De vil også komme i kontakt med forskellige aktører fra det lokale og regionale filmmiljø.

Opnåede kompetencer

 

FilmMaskinen tilbyder eleverne et forløb, hvor de bliver taget alvorligt og hvor der bliver stillet krav.

Vi indgår en kontrakt med hinanden:

* Deltag * Overhold deadlines * Brug dit talent

 

Vi har en vision om, at FilmMaskinen bliver et sted, hvor ambitionerne er høje, hvor man gør hinanden gode, hvor man lærer noget og lærer at omsætte det i mødet med praksis.

Samtidigt har vi en ambition om at være med til at skabe et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og produktionsmiljøer i hele regionen.

Krav til dig

For at være med på FilmMaskinens Hold skal du være mellem 17 og 25 og have en erfaringsmæssig baggrund indenfor en af filmproduktionens hovedområder. Det kan eksempelvis være erfaring med kamera og redigeringsprogrammer, instruktion eller manuskript. Vi inviterer til en samtale med hver elev, der søger om optagelse. Her lægger vi vægt på elevens passion for at lave film og ønske om at fuldføre forløbet i FilmMaskinen.

 

Deltagelse over flere år

Flere elever vælger at deltage på FilmMaskinens forløb over flere år. Det skaber et godt fundament for elev-til-elev læring, og et godt fundament for at man kan prøve forskellige roller af, og dygtiggøre sig – blandt andet gennem deltagelse på det videregående spor. Der er dog fastsat en ramme for at man maksimum kan gå tre år på FilmMaskinens grundforløb. Et fjerde år kan gennemføres men kun som deltager på det videregående forløb. Til den tid forventer vi at man er rustet til at komme videre i filmbranchen, og arbejder aktivt for det.