Skolegade 6, 9900 Frederikshavn   Tlf: (+45) 26 48 27 51 / (+45) 51 71 17 75

Ensomme mig

Projektet “Ensomme mig [en som mig]” er et samarbejde imellem FilmMaskinen, Brønderslev Forfatterskole og Headspace i Aalborg og det er støttet af KulturKANtens pulje ”Sund med Kultur”   

Projektet skal besøge 35 forskellige 8. klasser i hele Nordjylland i skoleåret 22/23, og der skal arbejdes med emnet ensomhed i alle klasser. Eleverne skal lave manuskripter, der skal laves om til film om unges oplevelser af ensomhed. Arbejdet foregår i grupper, hvor nogle af eleverne, hvor de selv skal dele rollerne som manuskriptforfatter, fotograf, skuespiller og klipper. Når filmene er færdigklippede, viser eleverne dem frem for klassen og så får de feedback fra underviserne. Dagen afsluttes med, at eleverne bliver bedt om at komme med nogle bud på hvordan, voksne kan hjælpe unge, der føler sig ensomme. Dette bliver samlet til en plakat, der kan hænge i klassen efterfølgende. 

 Når projektet ”Ensomme mig” har besøgt alle 35 klasser, skal erfaringerne fra besøgene samles i et undervisningsmateriale. Dette materiale bliver derefter sendt ud til alle udskolingslærere i Nordjylland. Her bliver det muligt for andre skoleklasser at arbejde videre med det vigtige emne om ensomhed via manuskriptskrivning og filmproduktion.